De vraag of er is bezuinigd verzandt al snel in een semantische discussie. Omdat tot 1 januari 2015 de AWBZ veel breder was dan alleen Wlz-zorg, is het lastig te zeggen hoeveel er op de zorg voor meervoudig gehandicapten is bezuinigd. Is er eigenlijk wel bezuinigd, of is er alleen 'minder meer' uitgegeven?

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland laat zien dat zorgkantoren de afgelopen jaren stevige tariefskortingen hebben doorgevoerd en dat bijvoorbeeld voor 2014 de groeiruimte en de contracteerruimte van de Wlz-zorg flink zijn ingeperkt. (Zie ook de Factsheet die VGN februari 2014 uitbracht). 

Daar komt bij dat met name instellingen die naast Wlz-zorg ook Wmo-zorg en Jeugdzorg leveren door de decentralisatie onvoorziene extra kosten maken door de toegenomen bureaucratisering in hun contacten met gemeenten.

Ook de korting op vervoerskosten (ingevoerd na het Kunduz-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, najaar 2012) hebben voor zorginstellingen grote negatieve gevolgen voor hun begroting. Instellingen zijn verplicht de kosten voor vervoer voor hun clienten (van en naar huis en naar de dagbesteding bijvoorbeeld) te vergoeden. In het Kunduz-akkoord is o.a. bepaald dat per ingang van 2013 het budget voor vervoer gehalveerd werd. Zorginstellingen komen hierdoor in de knel, en zien zich genoodzaakt een deel van de vervoerskosten te betalen uit het budget dat ze anders aan zorg hadden besteed.

Of er in totaal nu is bezuinigd op de langdurige zorg, of dat er alleen 'minder meer' aan is uitgegeven, doet voor de gehandicapten in kwestie niet ter zake. Feit is dat zorginstellingen voor gehandicapten die wij bezochten, minder te besteden hebben voor de zorg die zij verlenen.