print
Goed voorbeeld
In 2015 draaide DZB - het reïntegratiebedrijf van Leiden - zonder gemeentelijke subsidie. Het voormalig sociale werkbedrijf is efficiënter gaan werken, en heeft veel startende sociale ondernemingen aan zich weten te binden waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden.
Laatst bijgewerkt: 03 maart 2016

Het is DZB gelukt, tegen het economisch tij in, meer werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heeft het bedrijf bovendien gedaan in een tijd waarin veel re-integratiebedrijven en sociale werkbedrijven onder financiele druk staan als gevolg van de bezuinigingen die gepaard zijn gegaan met de invoering van de Participatiewet.

'Dat gesubsidieerde banen alleen maar geld kosten is onzin'

DZB, het voormalig sociale werkbedrijf van Leiden, is een bruisende organisatie die dit jaar draait zonder gemeentelijke subsidie. Het geheim? Slim ondernemerschap.

Ideeën
Laatst bijgewerkt: 03 maart 2016

Waarom is DZB zo succesvol? Enkele zaken vallen op:

  • DZB begeleidt alle mensen in Leiden die onder de Participatiewet vallen, dus het bedrijf is veel breder geworden dan het als sociaal werkbedrijf ooit was.
  • Er heeft een enorme efficiencyslag plaatsgevonden: van iedereen wordt verwacht dat hij of zij, naar vermogen uiteraard, hard werkt.
  • Ander dan veel andere SW-bedrijven richt DZB zich niet alleen op simpel verpakkingswerk.
  • Ondernemerschap staat voorop: risico's worden gespreid (bijvoorbeeld het aantal opdrachtgevers), en er wordt gericht veel geinvesteerd in toekomstige opdrachtgevers. Startende sociale ondernemingen mogen gebruikmaken van faciliteiten van DZB en grote instellingen krijgen een onderzoek naar jobcarving aangeboden.
  • DZB hecht er grote waarde aan dat de mensen die bij bedrijven worden gedetacheerd, uiteindelijk door deze bedrijven in vaste dienst worden genomen. Daarin wordt geïnvesteerd door blijvende begeleiding vanuit DZB, ook als mensen in dienst zijn van de werkgever.

Vragen:

  • De groep mensen die net niet in aanmerking komt voor loonkostensubsidie lijkt in de knel te komen, doordat zij concurrentie ondervinden op de arbeidsmarkt door mensen voor wie werkgevers wel loonkostensubsidie krijgen.
  • Werkt de toegang tot het doelgroepenregister wel naar behoren? Is de toegang (via UWV) niet te streng?
  • Werkt dit model van het re-integratiebedrijf als onderneming in alle arbeidsmarktregio's, ook in bijvoorbeeld Oost-Groningen, Zeeland en Limburg?

 

 

Foto: Werry Crone